679 Greenwich, New York

בניין הממוקם בצד המערבי של אזור וילא'ג במנהטן, באזור המבוקש שהוא אזור של צעירים, מסעדות, ובארים. הבניין ממוקם בפינת הרחובות גרינווי'ץ וכריסטופר. קרוב לרכבתPATA  - במרחק של 500 פיט ובמרחק של חצי מייל (כ- 800 מ') נמצאת רכבת 1.
 
הבניין כולל 3 קומות, קומת מסחר, מסעדה טרנדית ומעל 2 קומות עם  4 דירות להשכרה.